«    duben 2024    »
PÚSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Magnetická rezonance

 V srpnu 2014 jsme pořídili pro naše klienty nejmodernější přístroj společnosti GE Healthcare _ OPTIMA MR 450w GEM  1,5T T. Jedná se o prémiový model tohoto výrobce.

Od roku 2009 využíváme radiologický informační systém od společnosti ICZ umožňující sdílení a zasílání výsledků vyšetření zabezpečenou elektronickou cestou e-PACS a REDIMED

Přínos pro naše klienty:
  1. Příznivé objednací lhůty
  2. Denně vyhrazený prostor pro akutní případy
  3. Komfortní a moderně zařízená klinika
  4. Diagnostika na nejvyšší úrovni
  5. Rozšíření vyšetřovacího spektra o MR angiografie a možnost onkologického screeningu

Samozřejmostí je vysoká erudovanost personálu, který je schopen možnosti těchto technologií využít k prospěchu pacienta.


Co je magnetická rezonance, zkráceně MR

Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, která velmi přesně a podrobně zobrazuje požadované oblasti lidského těla. Jednotlivé orgány jsou snímány v tenkých vrstvách (řezech) o tloušťce obvykle 1-5mm. Zobrazovací metoda MR nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silného magnetického pole. Vyšetření MR je bezpečné a probíhá bez možného škodlivého ionizujícího záření.

Výsledky MR poskytují lékařům velmi důležité informace prakticky o všech orgánech v těle. Magnetická rezonance je velmi často používaná při vyšetření mozku, míchy a je nezastupitelná při neurologických, ortopedických a onkologických vyšetřeních. Dále se magnetická rezonance se využívá zejména při podezření na cévní a nádorová onemocnění mozku, při různých poraněních páteře a vyhřezlých meziobratlových ploténkách. Neméně důležitou roli hraje MR při vyšetření pohybového aparátu. Jedinou oblastí, kterou nelze na magnetické rezonanci dobře zobrazit jsou kosti, které neobsahují téměř žádnou vodu.


Princip fungování magnetické rezonance - MR

Lidské tělo je ze dvou třetin tvořeno vodou, voda je tak zastoupena v každé tkáni. Magnetická rezonance pracuje pouze s tkáněmi, v nichž je voda, potažmo vodík. Molekula vody se skládá z 2 atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Jádro vodíku tvoří jediný proton. Tento proton velmi rychle rotuje, kombinace náboje protonu a jeho rychlé rotace vytváří magnetické pole. Díky svému magnetickému poli má proton vodíku silný magnetický moment. Znamená to, že pokud se proton ocitne ve vnějším magnetickém poli, orientuje se jeho magnetického pole rovnoběžně se siločárami vnějšího pole. Proton se navíc otáčí kolem osy.

Položíme-li člověka do silného homogenního magnetického pole, mají všechny atomy vodíku v jeho těle osu precesního pohybu rovnoběžnou s vnějším magnetickým polem. Proč? Protony se díky svému magnetickému momentu poli přizpůsobily. Některý atom ovšem srovná svou osu po směru vnějšího pole, jiný proti směru. Magnetická pole takového páru protonů se navzájem vyruší. Magnetická rezonance může pracovat jen s těmi atomy-solitéry, které svoje magnetické pole navzájem nevyrušily. Na milión atomů je jich jen několik, přesto to stačí k dokonalému snímkování lidských tkání. Skener MR je „vidí“ a jeho očima jsou impulsy radiofrekvenční energie (RF). Není to nic jiného, než rádiové vlny (známé např. při použití rádia, televize).

MR skener má vysílací i přijímací antény. Obě úlohy zastávají speciální cívky, které se umisťují co nejblíže tělu pacienta. Každý MR skener má ve své výbavě tělové cívky, hlavové cívky, ale existují také třeba kolenní cívky. Cívky-antény tedy vysílají RF vlny o specifické frekvenci, jejichž energii atomy vodíku absorbují. Vysílání donutí atomy vykonávat precesní pohyb v určité jiné frekvenci a v určitém jiném vektoru. Když cívky přestanou vysílat, vrací se vektory atomů do původní polohy (nutí je k tomu silné vnější magnetické pole) a právě v této chvíli atomy vyzáří absorbovanou energii. Tkáň na chvíli „zasvítí“, atomy vysílají „rezonanční vlny“. Toto „slabé světlo“ – ve skutečnosti neuvěřitelné množství neuvěřitelně slabých vysokofrekvenčních signálů – zachytí cívky, které se z vysílacích antén staly anténami přijímacími. Tento proces se periodicky opakuje jednou za 30 až 3000 milisekund.

Magnetická rezonance - zobrazení

Obraz se získává působením magnetického pole a radiofrekvenčních pulsů na jádra atomů vodíku, která jsou součástí každé molekuly vody - H2O - a voda je obsažena v menší či větší míře v každé tkáni lidského těla.

V molekule vody obsažený vodík je v neustálém rotačním pohybu kolem své osy a má svůj vlastní magnetický moment. Působením magnetického pole a krátkých radiofrekvenčních pulsů se tato vodíková jádra vychylují od osy své rotace, při přerušení radiofrekvenčního pulsu se vracejí do svého původního stavu a při tomto návratu vysílají slabý signál elektromagnetické energie, který je měřitelný.

Signály elektromagnetické rezonance jsou počítačem zpracovány do konečného obrazu - průřezu vyšetřovanou částí těla, kde jsou v široké škále odstínů šedi (od bílé až po černou) od sebe rozlišeny struktury orgánů a tkání.