«    květen 2024    »
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty

Součástí tohoto dokumentu je příloha, kterou naleznete v plné verzi zde jako PDF.

Náš závazek k ochraně osobních údajů

Společnost Affidea je zavázána respektovat Vaše práva vyvstávající z právních předpisů o ochraně osobních údajů. Bezpečnost Vašich osobních a zdravotních údajů je pro nás prvořadá. V našem Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty („Oznámení“) naleznete základní informace o zpracovávání údajů při poskytování lékařské péče. Dovolujeme si Vás požádat, abyste tomuto oznámení chvíli věnovali pozornost a dozvěděli se, jakým způsobem a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme.  V oznámení naleznete tyto informace: (a) totožnost a kontaktní údaje správce údajů; (b) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů; (c) účel a právní základ zpracovávání údajů; (d) zdroje Vašich osobních údajů; (e) příjemce Vašich osobních údajů; (f) dobu, po jakou budou Vaše osobní údaje uloženy; (g) Vaše práva na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů; (h) mezinárodní přenosy údajů.

Vaše prohlášení o obdržení informace ochraně osobních údajů

I. Vaše potvrzení (viz oddíl 1.1. oznámení)

Já, níže podepsaný(á), svým podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem obdržel/a informace o Oznámení o ochraně osobních údajů Affidea a jeho příloze poskytující informace o tom, jak společnost Affidea zpracovává moje osobní údaje za účelem provedení lékařské diagnózy a/nebo poskytování léčby, které je k dispozici na recepci nebo webu.

II. Dodatečná oprávněníVOLITELNé (viz oddíl 1. 3. oznámení)

Beru na vědomí, že zaškrtnutím níže uvedených políček dávám společnosti Affidea svůj dobrovolný souhlas s dalším zpracováváním mých osobních údajů (více informací naleznete v bodu 1. 3. oznámení). Beru také na vědomí, že pokud svůj souhlas neposkytnu, nebude to mít žádný dopad na poskytovanou lékařskou péči. Dále chápu, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat.

Souhlasím s tím, aby byly mé osobní údaje, včetně mých zdravotních údajů, anonymizovány, a Affidea je mohla použít a sdílet pro výzkumné, vývojové, vzdělávací, statistické a obchodní účely. Soubor osobních údajů podléhajících anonymizaci zahrnuje mé osobní informace, které byly shromážděny společností Affidea v minulosti (tj. dříve, než jsem poskytl tento souhlas), a které mohou být získány společností Affidea v budoucnu, pokud využívám služeb společnosti Affidea.          

                  q Ano, souhlasím                                     q Ne, nesouhlasím

 

Souhlasím s tím, že mi společnost Affidea bude zasílat nejnovější nabídky v oblasti lékařské péče prostřednictvím e-mailu

 (e-marketing).                                              q Ano, souhlasím                              q Ne, nesouhlasím

       

        Souhlasím s tím, že budu kontaktován za účelem osobního marketingu.

Ano, souhlasím, prostřednictvím  q e-mailu q SMS q telefonu                               q Ne, nesouhlasím

 

III.  Shromažďování lékařských zpráv v rámci skupiny Affidea

Beru na vědomí, že přístup k mým lékařským záznamům může usnadnit lékařskou diagnózu a/nebo léčbu požadovanou od společnosti Affidea. Poskytuji společnosti Affidea svůj souhlas se shromážděním příslušných lékařských záznamů od dalších správců údajů v rámci skupiny Affidea v České republice, v případě, že je tak zapotřebí.

  q Ano, souhlasím                                    q Ne, nesouhlasím

 

Celé jméno pacienta tiskace:_________________________________

Místo a datum: _______________________________             Podpis pacienta: __________________________________

V případě, že pacient nemůže sám poskytnout prohlášení nebo svůj podpis, uveďte prosím důvod a totožnost zástupce:

q dítě mladší 15 let

q osoba s handicapem

q jiné: ___________________________________________

 

Celé jméno zástupce tiskace: ________________________    Podpis zástupce ____________________________________

 

 

 

 

Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty

 

Společnost Affidea je poskytovatel lékařské péče s vysokými etickými standardy. Název „Affidea“ (jinak „my“ nebo „naše“) znamená společnost Affidea Brno s.r.o. (se sídlem Křižíkova 3011, 612 00 Brno-Královo Pole) a její společný správce Affidea BV (se sídlem: Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdam, Nizozemsko). Vaším kontaktním místem je náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů v České republice. Kontaktní údaje naleznete v oddílu 9.

1.     Právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů

Jsme zavázáni Vaše osobní údaje chránit při jejich zpracovávání, jak je i naší zákonnou povinností. Naši zdravotníci podléhají profesní i smluvní povinnosti zachovávat důvěrnost informací.

1.1.   Je nezbytné, abychom používali Vaše osobní a zdravotní údaje za účelem poskytování požadované lékařské péče.

Zpracovávání Vašich základních osobních údajů (např. jméno a kontaktní údaje) je nezbytné pro sjednání termínu a poskytnutí potřebné lékařské péče. Dohoda o poskytování lékařské péče představuje právní základ pro zpracovávání Vašich základních osobních údajů.

Vaše zdravotní údaje zahrnují informace týkající se Vašeho zdraví (např. informace o požadované diagnóze/léčbě a náš lékařský posudek). Poskytování lékařské diagnózy a/nebo léčby je právním základem pro zpracovávání Vašich zdravotních údajů. Společnost Affidea má zákonnou povinnost zpracovávat (především uchovávat) Vaše zdravotní údaje (viz oddíl 3 a Příloha č. 1).

Pokud se ocitnete na některé z našich klinik v extrémním nebo život ohrožujícím stavu, použijeme Vaše zdravotní údaje, abychom ochránili Váš život a zdraví, na základě ochrany Vašich životně důležitých zájmů.

1.2.   Neustále zlepšujeme naše služby.

Ve společnosti Affidea se vždy snažíme naše služby zlepšovat.

A)    Dotazník pacienta

Věříme, že zpětná vazba od našich pacientů je nezbytná k tomu, abychom mohli poskytovat co nejlepší služby. Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste se zúčastnili našeho průzkumu spokojenosti, a dopředu Vám děkujeme za Vaši pomoc. účast není povinná a Vaše případná neúčast nebude mít žádný vliv na služby, které Vám poskytujeme. Pokud si tak budete přát, nebudeme Vás nadále kontaktovat. 

B)     Zajištění kvality

Považujeme za nezbytné poučit se z nenadálých událostí, které nastanou v našich klinikách. Pro ochranu zdraví a bezpečnosti zaznamenáváme a analyzujeme potenciální nebezpečí (nehody, kterým jsme předešli) a události, kdy mohlo dojít k jakékoliv újmě. Zpracovávání takovýchto údajů o pacientech omezujeme na nezbytně nutné množství a pro tyto účely obvykle nepoužíváme žádné identifikovatelné osobní údaje.

Výše uvedené provádíme za účelem našich oprávněných zájmů, abychom mohli zlepšovat kvalitu našich služeb. Více informací o Vašem právu vznést námitku naleznete v oddílu 7.6.

1.3.   Pokud si tak budete přát, můžete poskytnout svůj souhlas s dalším zpracováváním údajů společností Affidea.

Zaškrtnutím příslušného políčka ve „Vašem prohlášení o ochraně osobních údajů“ můžete bezplatně poskytnout svůj souhlas s následujícím. Pokud svůj souhlas neposkytnete, nebude to mít žádný vliv na poskytovanou lékařskou péči.

A)    Anonymizace kopie Vašich údajů

Neustále hledáme možnosti, jak posunout lékařskou péči kupředu a přispět k výzkumu a vývoji v této oblasti, ať už prováděném společností Affidea a/nebo třetími stranami (mimo jiné nemocnicemi, univerzitami a zdravotními pojišťovnami). Výzkum a vývoj jsou činnosti zaměřené na inovace, prezentování a vylepšování nových produktů a procedur, a poskytování nákladově efektivní lékařské péče. Zahrnují množství výzkumných aktivit za účelem vylepšení stávajících produktů a procedur, stejně jako vytváření nových produktů a procedur.

Dovolujeme si Vás požádat o Vaši podporu tím, že nám poskytnete souhlas s anonymizací kopie Vašich osobních údajů po zákonem stanovenou dobu uchovávání (viz oddíl 3.). údaje podléhající anonymizaci zahrnují Vaše zdravotní údaje, které od Vás shromažďujeme při poskytování lékařské péče. Soubor údajů zahrnuje jak vaše osobní údaje shromážděné v minulosti, tak osobní údaje, které získáme v budoucnu, pokud budete využívat naše lékařské služby. Podle bodu 7.1 máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům.

Anonymizace osobních údajů spočívá v procesu aplikovaném na osobní údaje (nebo soubor osobních údajů), který znemožňuje osobě, která s údaji pracuje, identifikovat osobu, které tyto osobní údaje původně náleží. Díky tomu při práci s anonymizovanými údaji zůstáváte anonymní.

Rádi bychom Vaše anonymizované údaje použili pro naše účely výzkumné, vývojové, vzdělávací, statistické a obchodní, nebo je sdíleli s třetími stranami za úplatu nebo bezúplatně. Naše partnery i způsob anonymizace si pečlivě vybíráme, abychom minimalizovali rizika související s užíváním Vašich anonymizovaných údajů.

B)     Komunikace za účelem marketingu

Rádi bychom Vás průběžně informovali o našich nejnovějších nabídkách lékařské péče a přáli bychom si Vás za tímto účelem kontaktovat (e-marketing). Pokud si tak budete přát a poskytnete k tomu svůj souhlas, můžeme Vám také navíc zasílat osobní nabídky, které Vás mohou zaujmout, včetně připomínek plánovaných vyšetření. Užívání Vašich osobních údajů za účelem zasílání osobních nabídek je považováno za profilování (více informací naleznete v oddílu 8).

Pokud později změníte názor, můžete svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, což nebude mít žádný dopad na lékařskou péči, kterou Vám poskytujeme. Svůj souhlas můžete odvolat tím, že kontaktujete našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje naleznete v oddílu 9 níže). Vezměte na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nebude mít dopad na zákonnost předchozího zpracovávání na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

2.     údaje, které zpracováváme

Během Vašeho vztahu se společností Affidea získáváme osobní údaje ze tří zdrojů: (1) od Vás, (2) od ostatních a (3) z naší lékařské činnosti.

(1) Abychom Vám mohli poskytnout lékařskou péči, žádáme Vás o poskytnutí základních osobních údajů (zejména osobních identifikačních údajů), platebních údajů a údajů o pojištění (údaje, které jsou potřebné k zaplacení našich služeb) a Vašich zdravotních údajů (zejména informace o Vašem zdravotním stavu). Pokud se rozhodnete předat nám k užívání Vaše předchozí snímky a lékařské zprávy, uložíme je a zpracujeme v našich systémech za účelem lékařské diagnostiky a/nebo léčby. Pokud dobrovolně poskytnete údaje o Vašich nejbližších příbuzných nebo rodině, použijeme tyto údaje pouze v případě, že se nám nepodaří Vás kontaktovat, nebo v mimořádné situaci.

(2) Od ostatních shromažďujeme osobní údaje v následujících případech:

a)  pokud Vás na naši kliniku poslal poskytovatel lékařské péče (doporučující lékař nebo nemocnice), poradíme se, pokud je to nezbytné, s touto osobou o Vašem zdravotním stavu a/nebo léčbě, abychom Vám mohli poskytnout tu nejvhodnější lékařskou péči.

b)  pokud je lékařská péče, kterou vám poskytujeme, hrazena zdravotní pojišťovnou (veřejnou či soukromou), budeme za účelem poskytování lékařské péče vyžadovat od pojišťovny informace o Vašem pojištění.

(3) Při poskytování lékařské péče vypracováváme o Vás zdravotní údaje. Jako poskytovatel lékařských služeb je společnost Affidea ze zákona povinna pečlivě dokumentovat veškeré poskytované služby.

Další informace o údajích, které zpracováváme, naleznete v příloze tohoto oznámení nebo se zeptejte na naší recepci.

3.     Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Společnost Affidea uchovává Vaše osobní údaje po dobu potřebnou k poskytování lékařské péče a dodržování platných lékařských, daňových, účetních nebo jiných legislativních požadavků. Vaše údaje vymažeme nebo anonymizujeme poté, co vyprší náš právní závazek pro jejich uchovávání. Společnost Affidea nebude Vaše údaje vymazávat, pokud existuje další účel pro uchování uvedených dat. Například v případě právního řízení nebo obraně proti němu. V takovýchto případech údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude třeba pro tento další účel zpracovávání. V případě uplatňování nároku to je do úplného vyřešení takového případu.

Další údaje o tom, po jakou dobu Vaše údaje uchováváme, naleznete v příloze tohoto oznámení, případně se zeptejte na naší recepci.

4.     S kým Vaše osobní údaje sdílíme

Během Vašeho vztahu se společností Affidea sdílíme Vaše osobní údaje se třemi různými typy příjemců: (1) s námi instruovanými poskytovateli, (2) s nezávislými poskytovateli a (3) s lidmi, se kterými sdílíme Vaše údaje na Vaši žádost.

(1) Využíváme poskytovatele služeb (takzvané zpracovatele údajů), kteří nám pomáhají se zpracováváním osobních informací, které získáváme a shromažďujeme (například prodejci lékařského a finančního softwaru a smluvní zdravotníci). Zpracovatelé údajů jednají jménem společnosti Affidea na základě našich písemných pokynů. Sdílíme pouze takové údaje, které jsou naprosto nezbytné.

(2) Se třetími stranami (s nezávislými příjemci) sdílíme Vaše osobní údaje v následujících případech:

a)    Pokud to vyžaduje zákon.

b)    Pokud to vyžaduje smlouva, ve které jste smluvní stranou (například smlouva o zdravotním pojištění).

c)    Pokud je to ve Vašem životně důležitém zájmu (v naléhavých případech), budeme sdílet Vaše zdravotní údaje s dalšími zdravotníky.

Sdílíme pouze takové údaje, které jsou naprosto nezbytné.

(3) Můžete požádat o zaslání Vašich zdravotních údajů doporučujícímu či praktickému lékaři.  Zpracovatelské činnosti příjemců třetích stran jsou mimo naši kontrolu a odpovědnost. Proto Vám doporučujeme si nejprve od takovýchto třetích stran zjistit, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud si přejete, abychom Vaše zdravotní údaje sdíleli s dalšími zdravotníky, požádáme Vás o vyplnění zvláštního formuláře o souhlasu dostupného na naší recepci.

Další informace ohledně příjemců Vašich osobních údajů naleznete v příloze tohoto oznámení, případně se zeptejte na naší recepci.

5.     Mezinárodní přenosy údajů

Může nastat případ, kdy bude nezbytné sdílet Vaše osobní údaje s příjemci mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Některé země jsou Evropskou komisí považovány za země s adekvátní ochranou, a tudíž je k nim přistupováno jako k zemím v rámci EHP. Předtím, než jsou Vaše údaje přenášeny mimo EHP (nebo mimo země s adekvátní ochranou), jsou anonymizovány nebo zabezpečeny, obvykle za použití standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Příloha k tomuto oznámení obsahuje informace o běžných přenosech údajů a o opatřeních, která užíváme v případě, když jsou jakékoliv údaje přenášeny v identifikovatelné podobě. Více informací o standardních smluvních doložkách naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Více informací o zemích s adekvátní ochranou naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

6.      Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je naší prioritou. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy buď námi, nebo našimi pečlivě vybranými poskytovateli služeb. Když naši poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše zdravotní údaje naším jménem, vyžadujeme vysokou úroveň zabezpečení, kterou jim ukládá společně uzavřená smlouva. Dbáme na to, aby byla zavedena velmi přísná bezpečnostní opatření, která chrání Vaše osobní údaje před ztrátou nebo zneužitím, stejně jako před neoprávněným přístupem nebo přenosem.

7.     Vaše práva

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů máte následující práva.

7.1.   Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům: Znamená, že máte právo vědět, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Affidea, máte právo na přístup k těmto údajům a na poskytnutí informací o tom, co společnost Affidea dělá s Vašimi osobními údaji.

7.2.   Právo požadovat opravu svých osobních údajů: Znamená, že máte nárok nechat si své osobní údaje opravit nebo doplnit, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

7.3.   Právo požadovat vymazání svých osobních údajů: Znamená, že máte právo za určitých okolností své osobní údaje vymazat, pokud společnost Affidea nemá žádný zákonný důvod pro jejich další zpracovávání.

7.4.   Právo požadovat omezení zpracovávání: Znamená, že můžete za určitých okolností požádat o „zablokování“ zpracovávání svých osobních údajů společností Affidea. Vaše žádost bude znamenat, že máme právo uchovávat Vaše osobní údaje, ale nesmíme je nadále zpracovávat.

7.5.   Právo na přenositelnost osobních údajů: Vám dává právo na přístup a opětovné užívání svých osobních údajů, které jste poskytli společnosti Affidea, abyste je mohli nadále užívat pro osobní účely u dalších poskytovatelů služeb. Máte právo na elektronickou kopii svých osobních údajů, a můžete nás požádat o její přenesení dalšímu správci údajů.

7.6.   Právo na vznesení námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Z důvodu týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu (viz oddíl 1.2. tohoto oznámení). Můžete také vznést námitku vůči užívání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud chcete uplatnit svá práva nebo si přejete získat více informací o svých právech uvedených výše, zeptejte se na naší recepci nebo kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje naleznete v oddílu 9 níže).

8.     Automatizované individuální rozhodování, profilování

Společnost Affidea nezpracovává Vaše osobní údaje za účelem automatizovaného individuálního rozhodování. Profilování (tzn. automatické zpracovávání osobních údajů založené na užívání osobních údajů za účelem posouzení osobních aspektů týkajících se fyzických osob) provádíme pouze ve dvou následujících případech:

(i) Když nám dáte výslovný souhlas se zasíláním osobních nabídek (viz oddíl 1.3 / B.). Tento souhlas má za následek pouze to, že vám budou zasílány osobní informace, nabídky a připomínky týkající se lékařských vyšetření. Společnost Affidea nedělá na základě tohoto marketingového profilování žádná rozhodnutí týkající se Vás nebo Vašeho zdravotního stavu.

(ii) Když jsou výsledky diagnostiky radiologa zpracovávány pomocí algoritmu (např. v případě zpracovávání výsledků magnetické rezonance). Váš zdravotní stav je vždy diagnostikován za přítomnosti radiologa a žádná lékařská diagnóza není založena pouze na automatickém zpracovávání výsledků.

9.     V případě jakýchkoliv dotazů

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo chcete získat další informace, kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mail: DPO_CZ@affidea-cr.cz, poštovní adresa: šustova 1930/2, Chodov, 148 00 Praha 4, telefonní číslo: 267090827) nebo se zeptejte na naší recepci. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme Vaše údaje, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Kontaktní údaje dozorčího orgánu: úřad pro ochranu osobních údajů. Byli bychom však pochopitelně rádi, kdybyste jakékoliv problémy nejprve řešili s námi.