«    leden 2020    »
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty

Ochrana osobních údajů – náš slib

Společnost Affidea se zavazuje respektovat Vaše práva podle zákonů na ochranu osobních údajů. Bezpečné uchovávání Vašich osobních a zdravotních údajů je pro nás velmi důležité. Naše Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty (dále jen “Oznámení”) obsahuje zásadní informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje při poskytování zdravotnických služeb. Žádáme vás, abyste si toto Oznámení přečetli, a byli tak informováni o tom, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

 V Oznámení můžete najít následující informace: (a) totožnost a kontaktní údaje správce údajů; (b) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů; (c) účel a právní základ pro zpracování; (d) zdroje vašich osobních údajů; (e) příjemci vašich osobních údajů; (f) dobu, po kterou budou vaše údaje uloženy; (g) vaše práva vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů; (h) mezinárodní přenosy údajů.

Ochrana osobních údajů – Vaše prohlášení a nepovinný souhlas

I. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Já, níže podepsaná/podepsaný, podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem obdržel(a) informaci o Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Affidea a jeho Příloze poskytující vysvětlení o tom, jak bude společnost Affidea zpracovávat mé osobní údaje za účelem provádění lékařské diagnostiky a/nebo poskytování lékařské péče. (plná verze oznámení je k dispozici na recepci a uvedena na webových stránkách)

II. Nepovinný souhlas (viz sekce  1.2-1.3.v Oznámení)

Já, níže podepsaná/podepsaný dávám zaškrtnutím každého z níže uvedených polí dobrovolný souhlas společnosti Affidea zpracovávat mé osobní údaje pro další účely. Jsem srozuměn(a) s tím, že pokud nedám můj souhlas ke zpracování osobních údajů uvedenému v některém z níže uvedených polí,  tato skutečnost nebude mít žádný vliv na zdravotnické služby poskytované mně společností Affidea. Zde zaškrtněte:

q Souhlasím s tím, že moje osobní údaje budou anonymizovány, aby je společnost Affidea mohla používat za účelem výzkumu a vývoje

q Souhlasím s tím, že moje diagnostické snímky budou uchovány do odvolání mého souhlasu

q Souhlasím s tím, aby společnost Affidea použila moje osobní údaje ke zlepšení svých služeb pomocí analýzy údajů

q Souhlasím s tím, že budu kontaktován/-a emailem pro marketingové účely

    Souhlasím s účastí na průzkumu spokojenosti společnosti Affidea v souvislosti s lékařskou službou, která mi byla poskytnuta

q osobní průzkum

q e-mail

q telefon

            Souhlasím s tím, že mě budete kontaktovat za účelem personalizovaného marketingu pomocí

q e-mailu

q SMS

q telefonu

Kterýkoli z výše uvedených souhlasů mohu kdykoliv odvolat emailem zaslaným na adresu:

DPO_CZ@affidea-brno.cz

Místo a datum: ______________________________________

Celé jméno pacienta tiskacím písmem: ______________________________

Podpis pacienta: _______________________________

Nemůže-li pacient učinit prohlášení a/nebo se podepsat sám za sebe, uveďte prosím důvod a identitu zástupce:

q dítě mladší 16 let

q dospělý vyžadující pomoc

q ostatní: ___________________________________________

Celé jméno zástupce tiskacím písmem: _______________________________

Podpis zástupce: ___________________________________

 

 

 

 

Oznámení o ochraně osobních údajů pro pacienty

 

Společnost Affidea je poskytovatel zdravotnických služeb s vysokými etickými standardy. Název “Affidea” (“my” nebo “nám” nebo “naše”) se vztahuje k Affidea Brno s.r.o., Křižíkova 3011/68i, Královo Pole, 612 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně pod s. z. C60502, IČ: 27845907.  

1.     Právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů

Jsme zavázáni chránit a zpracovávat Vaše osobní údaje, a máme povinnost tak činit podle zákona. Naši lékaři podléhají profesní povinnosti zachovávat tajemství.

1.1.    Je pro nás nezbytné používat Vaše osobní a zdravotní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadovanou lékařskou službu.

Zpracování Vašich základních osobních údajů (např. jméno a kontaktní údaje) je nezbytné pro sjednání Vašeho termínu a pro poskytnutí potřebných lékařských služeb. Poskytování zdravotních služeb představuje právní základ pro zpracování Vašich základních osobních údajů.

Vaše zdravotní údaje zahrnují informace týkající se Vašeho zdraví (např. informace o požadované diagnóze/léčbě a naše lékařské posouzení). To, že Vám poskytujeme lékařskou diagnózu a/nebo léčbu tvoří náš právní základ pro zpracování Vašich zdravotních údajů. 

Pokud se ocitnete v extrémních nebo život ohrožujících podmínkách během přítomnosti na některé z našich klinik, použijeme Vaše zdravotní údaje, abychom Vám zachránili fyzické i duševní zdraví, a na základě ochrany Vašich životně důležitých zájmů.

1.2.   Neustále zlepšujeme naše služby.

Ve společnosti Affidea vždy hledáme lepší způsoby, jak poskytovat naše služby.

Pokud Vám nevadí, že Vás budeme po Vaší návštěvě kontaktovat, abychom získali zpětnou vazbu o Vaší zkušenosti, Vaše účast na průzkumu spokojenosti je dobrovolná a nebude mít vliv na naše služby. Pokud nebude mít námitek, přezkoumáme také Vaše použití našich služeb pomocí analýzy údajů, které jsme o Vás shromáždili, abychom mohli najít nové způsoby, jak naše služby zlepšit (například pohled na počet pacientů na jednom místě může vést k rozhodnutí otevřít nové zdravotní středisko). Děláme to v našem legitimním zájmu pochopit, co můžeme zlepšit.

1.3.   Můžete také dobrovolně souhlasit s následujícími dalšími přínosnými aktivitami společnosti Affidea, pokud chcete. Zaškrtnutím příslušného políčka ve „Vašem prohlášení o ochraně osobních údajů“ nám dobrovolně dáváte souhlas provést následující akce bez dalších nákladů.

A)    Uchování Vašich zdravotních záznamů do odvolání Vašeho souhlasu   

Vaše zdravotní informace jsou pro Vás nesmírně užitečné a tak, pokud budete souhlasit, bychom si je rádi ponechali, abychom Vám mohli poskytovat lepší dlouhodobou péči. Víme, jak je pro Vás obtížné najít starší lékařské zprávy a Víme také, jak užitečné jsou Vaše historické lékařské informace, když Vás chceme vyšetřit a/nebo poskytnout lékařskou péči. Pokud budete souhlasit, ponecháme si Vaše lékařské informace do odvolání Vašeho souhlasu (ve srovnání se zákonnou dobou uchování), takže budeme mít přístup k Vašim lékařským záznamům a budeme moci jasně vyhodnotit Váš budoucí zdravotní stav.  

B)     Anonymizace údajů pro zlepšení zdravotnických služeb  

Naše zdravotnické služby se neustále snažíme zlepšovat. Žádáme vás o podporu tím, že nám dovolíte anonymizovat kopii vašich osobních údajů a použít ji pro výzkum a vývoj. Anonymizace je způsob zpracování osobních údajů (nebo souboru osobních údajů), který trvale znemožní identifikaci osoby, ke které se tyto osobní údaje vztahují. Zůstáváte tak v anonymitě.

V oblasti výzkumu a vývoje hodláme spolupracovat s dalšími odborníky v oblasti lékařské péče a informačních technologií a máme v úmyslu s nimi tyto údaje sdílet (poté co budou plně a nenávratně anonymní). Vaše anonymizované údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu a nebudou obsahovat žádné osobní identifikační údaje.

C)    Kontaktujeme vás pro marketingové účely

Byli bychom rádi, abyste věděli o našich obecných lékařských službách a mohli mít užitek z našich propagačních akcí a lékařských služeb uzpůsobených pro Vás na míru. Pokud budete souhlasit, že Vás můžeme kontaktovat s personalizovaným marketingem, můžete také dostávat upozornění, že se blíží termín, kdy byste se měli znovu nechat vyšetřit.

Pokud později změníte názor, můžete svůj souhlas (své souhlasy) zrušit a nebude to mít žádný vliv na lékařskou péči, kterou Vám poskytujeme.

 

2.     Údaje, které zpracováváme

Během Vašeho vztahu se společností Affidea získáváme osobní údaje ze tří zdrojů: (1) od vás, (2) od ostatních a (3) z naší lékařské činnosti.

(1) Abychom Vám mohli poskytnout zdravotní péči, žádáme Vás o poskytnutí Vašich základních osobních údajů (zejména osobní identifikační údaje) a údajů o pojištění (údaje, které jsou potřebné k zaplacení našich služeb) a Vašich zdravotních údajů (zejména informace o Vašem zdravotním stavu). Pokud se rozhodnete předat nám k užívání Vaše předchozí snímky a lékařské zprávy, uložíme je a zpracujeme v našich systémech za účelem lékařské diagnostiky a/nebo léčby. Pokud dobrovolně poskytnete údaje o Vašich nejbližších příbuzných nebo rodině, použijeme tyto údaje pouze v případě, že se nám nepodaří vás kontaktovat nebo v krizové situaci.

(2) Od ostatních shromažďujeme osobní údaje v následujících případech:

a)  Pokud Vás na naši kliniku poslal poskytovatel lékařských služeb (odesílající lékař nebo nemocnice), poradíme se s touto osobou o Vašem zdravotním stavu a/nebo léčbě, pokud je to nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout ty nejvhodnější lékařské služby.

b)  Pokud Vám lékařskou diagnózu a/nebo léčbu, kterou vám poskytujeme, hradí zdravotní pojišťovna (ať už státní nebo soukromá), musíme, zkontrolovat vaše pojištění.

(3) Při poskytování Vaší lékařské diagnózy a/nebo léčebné péče o Vás vytváříme zdravotní údaje. Jako poskytovatel lékařských služeb je společnost Affidea ze zákona povinna pečlivě dokumentovat veškeré služby, které vám byly poskytnuty.

Další informace o údajích, které zpracováváme, naleznete v Příloze tohoto oznámení.

3.     Jak dlouho uchováváme Vaše údaje 

Společnost Affidea uchovává Vaše osobní údaje po dobu potřebnou k poskytování lékařských služeb a dodržování platných lékařských, daňových, účetních nebo jiných legislativních požadavků. Pokud naše zákonná povinnost uchovávat Vaše údaje skončí, tyto údaje vymažeme nebo anonymizujeme (jak je vysvětleno výše), pokud jste nám neudělili souhlas, že si Vaše záznamy smíme ponechat do odvolání Vašeho souhlasu. Společnost Affidea nebude Vaše údaje mazat či anonymizovat, pokud existuje alternativní právní základ pro jejich uchování, například oprávněný zájem společnosti Affidea na obranu proti reklamaci. V takovém případě Vás budeme kontaktovat.

Další informace o tom, jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje, naleznete v Příloze tohoto oznámení.

4.     S kým sdílíme Vaše osobní údaje

Během Vašeho vztahu se společností Affidea sdílíme Vaše osobní údaje se třemi různými typy příjemců: (1) s poskytovateli, kteří mají naše instrukce, (2) s nezávislými poskytovateli a (3) s lidmi, se kterými sdílíme Vaše údaje na Vaši žádost.

(1) Společnost Affidea využívá poskytovatele služeb (takzvané zpracovatele údajů), kteří nám pomáhají se zpracováním osobních informací, které získáváme a vytváříme (například prodejci lékařského a finančního softwaru a hardwaru, smluvní lékaři, poskytovatelé skladovacích prostor pro papírové dokumenty). Zpracovatelé údajů jednají jménem společnosti Affidea na základě našich písemných pokynů. Sdílíme pouze takové údaje, které jsou naprosto nezbytné.

(2) Se třetími stranami (tj. s příjemci nezávislými na nás) sdílíme Vaše osobní údaje v následujících případech:

a)    Pokud to vyžaduje zákon.

b)    Pokud musíme splnit své povinnosti s lékařem či pojišťovnou, se kterou máte smlouvu.

c)    Pokud to bude vyžadovat ochrana Vašeho života, budeme sdílet Vaše zdravotní údaje s ostatními zdravotníky.

Sdílíme pouze takové údaje, které jsou naprosto nezbytné.

(3) Můžete požádat o zaslání Vašich zdravotních údajů Vašemu odesílajícímu či praktickému lékaři. Pokud nás chcete požádat, abychom Vaše údaje s někým sdíleli, doporučujeme Vám nejprve zjistit jak a proč bude tato osoba zpracovávat Vaše osobní údaje. Zpracovatelské činnosti příjemců třetích stran jsou mimo naši kontrolu a odpovědnost. Pokud chcete, abychom Vaše zdravotní údaje sdíleli s jinými lékaři, obraťte se, prosím, na naše recepční ohledně dostupných prostředků pro takový přenos údajů.

Další informace ohledně příjemců Vašich osobních údajů naleznete v Příloze tohoto oznámení.

 

 

5.     Mezinárodní přenosy údajů

Může se stát, že je potřeba sdílet Vaše osobní údaje s příjemci mimo Evropu. Před přenosem Vašich údajů mimo Evropu jsou Vaše údaje chráněny, protože zajistíme, (1) že se na přijímající zemi vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise a(2) že jsou použita takzvaná Závazná korporátní pravidla (Binding Corporate Rules) nebo standardní smlouvy EU. Pokud bude potřeba přenést Vaše údaje do země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise, budeme Vás o takovém přenosu informovat předem.

Další informace o umístění Vašich osobních údajů naleznete v Příloze tohoto oznámení.

 

6.     Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je naší prioritou. Vaše osobní údaje ukládáme do bezpečí buď my, nebo naši pečlivě vybraní poskytovatelé služeb. Když naši poskytovatelé služeb zpracovávají Vaše zdravotní údaje naším jménem, vyžadujeme vysokou úroveň zabezpečení.

Dbáme na to, aby byla zavedena velmi přísná bezpečnostní opatření, která chrání Vaše osobní údaje před ztrátou nebo zneužitím, stejně jako před neoprávněným přístupem nebo přenosem.

7.     Vaše práva

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů máte následující práva.

7.1.   Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že máte právo vědět, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které jsme zpracovali, a na poskytnutí informací o tom, co společnost Affidea s Vašimi osobními údaji dělá.

7.2.   Právo požadovat opravu svých osobních údajů. To znamená, že máte nárok nechat si své údaje opravit nebo doplnit, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

7.3.   Právo požadovat vymazání svých osobních údajů. To znamená, že máte nárok na vymazání svých osobních údajů za určitých okolností, kdy neexistuje žádný zákonný důvod pro pokračování jejich zpracování.

7.4.   Právo požadovat od nás omezení zpracování. To znamená, že můžete požádat o „zablokování“ zpracování svých osobních údajů. Vaše platná žádost bude znamenat, že nám bude dovoleno uchovávat vaše osobní údaje, ale nesmíme je nadále zpracovávat.

7.5.   Právo na přenositelnost osobních údajů. Umožňuje Vám přístup k Vašim osobním údajům a jejich opětovné použití pro Vaše vlastní účely v různých službách. Máte nárok na získání a přenesení elektronické kopie svých osobních údajů a můžete nás požádat, abychom ji poslali jinému správci.

Pokud chcete uplatnit svá práva nebo si přejete získat více informací o svých právech uvedených výše, kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje níže).

8.     Máte-li jakékoliv dotazy

 

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete získat další informace, kontaktujte, prosím, našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mail: DPO_CZ@affidea-brno.cz, poštovní adresa: Šustova 1930/2, Chodov, 148 00 Praha 4; telefonní číslo: 267090827). Nejste-li spokojeni s tím, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podat stížnost u dozorčího orgánu Úřad pro ochranu osobních údajů. Byli bychom však pochopitelně rádi, kdybyste jakékoliv problémy nejprve řešili s námi.

 

Příloha k Oznámení o ochraně osobních údajů

pro diagnostické zobrazování 

 

Níže najdete další informace o tom, s kým sdílíme vaše údaje. Vaše údaje sdílíme s ostatními příjemci pouze v případě, kdy je to naprosto nezbytné. Příloha ke stažení