«    květen 2024    »
PÚSČPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče

Originální dokument dokument ke stažení  ZDE

Oznámení o ochraně osobních údajů při přijímání nových zaměstnanců

Úvod

Společnost Affidea je poskytovatel zdravotnických služeb s vysokými etickými standardy. Název „Affidea” („my” nebo „nám” nebo „naše”) se vztahuje k Affidea Brno s.r.o., Křižíkova 3011/68i, Královo Pole, 612 00 Brno, tel .: 534 008 354, 725 004 440 ). Doporučujeme, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jakým způsobem zpracujeme vaše osobní údaje pro účely přijímacího procesu ve společnosti Affidea.

Zákonné zpracování vašich osobních údajů

Jsme zavázáni chránit a zpracovávat a respektovat vaše osobní údaje, a máme povinnost tak činit podle zákona. Naši náboroví pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy v našich emailových systémech a serverech. Vaše osobní údaje neposíláme mimo Evropský hospodářský prostor.

  1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rámci oprávněných zájmů společnosti Affidea, které nás vedou k hledání talentů na pozice, pro které přijímáme, a ke zpracování údajů kandidátů během náborového procesu . Tím, že se ucházíte o práci, potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Affidea zpracuje vaše osobní údaje podle tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů je pro nás nezbytné, abychom mohli posoudit, zda se na danou pozici budete hodit.

  2. Nabízíme vám možnost dát nám souhlas k dalšímu zpracování vašich údajů a k tomu, že si je můžeme ponechat po dobu jednoho roku . Účelem jednoročního uchování je posoudit způsobilost během dalších náborových procesů, pokud vám neposkytneme místo, o které jste se ucházeli na začátku.

Pokud později budete chtít svůj souhlas odvolat, můžete tak učinit. Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje smažeme a nebudeme vás moci pozvat k účasti v budoucích náborových procesech. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít žádné další následky. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Affidea vám poskytuje během aktuálního náborového procesu stejné podmínky a příležitosti, a to i v případě, že nesouhlasíte s výše uvedeným delším obdobím zpracování vašich osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Pokud se hlásíte na pozici, kterou jsme inzerovali my, získáváme vaše osobní údaje od vás nebo od jiných správců údajů (například od poskytovatelů odborných databází nebo náborových pracovníků). Po vašem přihlášení o vás můžeme získat informace z profesionálních sociálních médií (např. LinkedIn) a dalších zdrojů na internetu. Budeme kontaktovat pouze vašeho předchozího nebo současného zaměstnavatele a kolegy, pokud nám to umožníte poskytnutím jejich kontaktních údajů.

Náborový proces může začít tím, že vás přímo kontaktujeme. Kontaktujeme potenciální uchazeče o zaměstnání přímo na základě veřejně dostupných informací, informací z profesionálních sociálních mediálních platforem (jako je LinkedIn) nebo na doporučení.

Typy osobních údajů, které zpracováváme

Pokud se ucházíte o pozici inzerovanou námi nebo personální agenturou, která jedná naším jménem, zpracováváme osobní údaje, které sdílíte ve vašem životopise a během pohovorů (zejména kontaktní údaje, vzdělání, kvalifikaci a historii zaměstnání), důkazy způsobilost k zaměstnání a veřejně dostupné osobní údaje. Pokud se obrátíme na vašeho předchozího nebo současného zaměstnavatele a kolegy, zpracováváme také osobní údaje, které s námi sdílejí. Budete předem informováni, pokud budeme chtít provést kontrolu informací (background check) nebo trestního rejstříku.

Pokud je proces náboru zahájen tak, že vás přímo kontaktujeme, zpracováváme pouze vaše veřejně dostupné údaje, jméno a kontaktní údaje, a to dokud nevyjádříte svůj zájem nebo nezájem o námi inzerovanou pozici.

Pokud vyjádříte zájem, budou vaše osobní údaje zpracovávány stejně, jako byste se o práci přímo ucházeli. Pokud vyjádříte nezájem, nebo vás nemůžeme kontaktovat, budou vaše osobní údaje okamžitě vymazány.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze pro účely náborového procesu. Během přijímání zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli zkontrolovat a zhodnotit vaše schopnosti a zkušenosti. Hodláme připravovat pohovory, provádět pohovory, provádět kontrolu informací nebo profesionální způsobilosti, získat reference od vašich předchozích zaměstnavatelů nebo kolegů.

Pokud uspějete a nabídneme vám práci, bude vydáno nové oznámení o ochraně osobních údajů na dobu vašeho zaměstnaneckého poměru. Nové oznámení o ochraně osobních údajů bude obsahovat příslušné informace a zákonný základ, podle kterého budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu vašeho zaměstnaneckého poměru.

S kým sdílíme vaše osobníúdaje

Vaše osobní údaje sdílíme s ohledem na pozici, o kterou jste se ucházeli (údaje o práci a požadovaných dovednostech a zkušenostech), s osobami, které poskytly vaše reference. U určitých pozic bude údaje o vaší kariéře sdíleny během přijímání s ostatními členy Affidea Group, pokud je to potřeba k posouzení vaší způsobilosti. Pokud máte zájem o další informace, které se této záležitosti týkají, jsme vám k dispozici. Pokud přijmete naši pracovní nabídku, budeme sdílet naše osobní údaje s příslušnými daňovými úřady a úřady sociálního zabezpečení, abyste mohli svou novou pozici začít.

Vaše práva ohledně ochrany osobníchúdajů

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajůmáte následující práva.

1) Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že máte právo vědět, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány a máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsme zpracovali, a na další informace.

2) Právo požadovat opravu svých osobních údajů. To znamená, že máte nárok nechat si své údaje opravit nebo doplnit, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

3) Právo požadovat vymazání svých osobních údajů. To znamená, že máte nárok na vymazání svých osobních údajů za určitých okolností, kdy neexistuje žádný zákonný důvod pro pokračování jejich zpracování.

4) Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. To znamená, že máte v některých případech právo zpochybnit zpracování údajů, které společnost Affidea provádí.

5) Právo požadovat od nás omezení zpracování. To znamená, že můžete požádat o „zablokování“ nebo „potlačení“ zpracování svých osobních údajů. Vaše platná žádost bude znamenat, že nám bude dovoleno uchovávat vaše osobní údaje, ale nesmíme je nadále zpracovávat.

6) Právo na přenositelnost údajů . Umožňuje vám přístup k vašim osobním údajům a jejich opětovné použití pro vaše vlastní účely v různých službách. Můžete své osobní údaje přesunovat, kopírovat nebo přenášet jednoduše a bezpečně, bez překážek jejich užitečnosti.

Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo chcete získat o svých výše uvedených právech více informací, kontaktujte, prosím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje níže). Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše údaje, máte právo podat stížnost úřadu pro dohled Úřad pro ochranu osobních údajů, byli bychom však pochopitelně rádi, kdybyste jakékoliv problémy nejprve řešili s námi.

Pokud máte nějaké dotazy

Kontaktujte, prosím, Pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mail: DPO_CZ@affidea-cr.cz , poštovní adresa: Šustova 1930/2, Chodov, 148 00 Praha 4; telefonní číslo: 267090827) nebo se zeptejte našeho náborového pracovníka, pokud máte další dotazy nebo něčemu nerozumíte.

 

Váš nepovinný souhlas

Já, níže podepsaný/podepsaná, podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem obdržel(a) Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Affidea poskytující vysvětlení, jak bude společnost Affidea zpracovávat mé osobní údaje pro účely náboru. Zaškrtnutím níže uvedeného rámečku dobrovolně povoluji společnosti Affidea, aby zpracovala mé osobní údaje, aby mohla posoudit moji způsobilost během budoucích náborových procesů, a uchovala moje osobní údaje po dobu jednoho roku od mého souhlasu daného tímto prohlášením.

Rozumím, že pokud nebudu souhlasit s následujícími skutečnostmi, nebude to mít dopad na aktuální žádost o zaměstnání, kterou jsem podal(a) společnosti Affidea. Rovněž chápu, že mohu svůj souhlas poskytovaný tímto prohlášením kdykoli odvolat a bez škodlivých důsledků ohledně mé žádosti o místo.

Souhlasím s tím, že společnost Affidea bude uchovávat moje osobní údaje po dobu jednoho roku, jak je uvedeno v Oznámení o ochraně osobních údajů, kvůli posouzení mé způsobilosti během budoucích náborových procesů.

Místo a datum:______________________________

Tiskacím písmem celé jméno uchazeče o zaměstnání:______________________________

Podpis uchazeče o zaměstnání:______________________________